Pliktrådet

Idéprogrammet

Idéprogrammet är ett dokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2021, i vilken Sveriges totalförsvarspliktiga formulerat gemensamma krav och ståndpunkter utifrån sina egna erfarenheter under plikten. Som det yttersta ledet i de totalförsvarspliktigas medinflytande är det Pliktrådets demokratiska uppdrag att under sitt verksamhetsår, som pågår till nästa kongress, sträva mot att förverkliga dessa punkter.

Idéprogram för Sveriges totalförsvarspliktiga 2021

Stäng meny