Vi i pliktrådet är värnpliktiga som på pliktkongressen i våras valdes att representera alla tjejer och killar som gör plikttjänstgöring i Sveriges totalförsvar. Eftersom totalförsvarsplikten (både värn- och civilplikt) legat vilande i några år har fanns det när vi tillträdde inte någon organisation för medinflytande.

Vi håller nu på för fullt att bygga upp den organisationen, samtidigt som vi åker runt i landet för att träffa alla värnpliktiga.

Så småningom kommer vi att lägga in mer information här på hemsidan.