Pliktrådets arbete

Representation

Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och deras åsikter. Vi för deras talan gentemot samhället och svenska myndigheter, däribland politiken och Försvarsmakten

Förbandsverksamhet

Pliktrådets uppgift är att bidra till ett fungerande medinflytande för den som genomför totalförsvarsplikt. Detta genom att belysa de gånger medinflytandet inte fungerar ute på förbanden

Opinionsbildning

Pliktrådet opinionsbildar kontinuerligt gentemot samhället och olika myndigheter i syfte att informera om de totalförsvarspliktigas tillvaro samt lyfta deras gemensamma angelägenheter.

VI FÖRETRÄDER SVERIGES TOTALFÖRSVARSPLIKTIGA

Linnéa linde lundin

ordförande & Presskontakt
070-848 59 91
linnea.linde-lundin@pliktradet.se

Linnéa gjorde sin värnplikt på Bodens artilleriregemente A8 som pansarterrängbilsförare och vagnchef på rep-pluton. Hon är ansvarig för representation, kommunikation och media, huvudförtroendekonferens och utmärkelser.

Jakob Ahlesten
Jakob ahlesten

lEDAMOT
070-848 59 79
Jakob.ahlesten@pliktradet.se

 

Jakob gjorde sin värnplikt på Södra militärregionen MR S Kosta som plutonssignalist. Han är ansvarig för områdena kompensationer, juridiska rättigheter & skyldigheter, förbandsverksamhet och Svenska soldatshemsförbundet & meningsfull fritid.

Ella bjurhager

lEDAMOT
070-848 61 29
Ella.bjurhager@pliktradet.se

 

Ella gjorde sin värnplikt på Upplands flygflottilj F16 i Uppsala som sambandsoperatör. Hon är ansvarig för områdena information & mönstring, kongress, civilt meritvärde , intern arbetsmiljö och historia.

William Stoije

lEDAMOT
070-848 61 84
William.stoije@pliktradet.se

 

William gjorde sin värnplikt på Älvsborgs amfibieregemente Amf 4 som gruppchef på  granatkastarpluton. Han är ansvarig för lokalt medinflytande, civilplikt, personärende och organisationsutveckling

Fabian nilsson

Vice ordförande
070-848 65 91
Fabian.nilsson@pliktradet.se

 

Fabian gjorde sin värnplikt på Halmstads regemente Lv6 som skyttegruppchef. Han är ansvarig för materiell & personlig utrustning, arbetsmiljö och säkerhet, internationella relationer och dokumentation & överlämning

Kontakta oss

E-post: info@pliktradet.se

Adress: Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma