Pliktrådets arbete

Representation

Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och deras åsikter. Vi för deras talan gentemot samhället och svenska myndigheter, däribland politiken och Försvarsmakten

Förbandsverksamhet

Pliktrådets uppgift är att bidra till ett fungerande medinflytande för den som genomför totalförsvarsplikt. Detta genom att belysa de gånger medinflytandet inte fungerar ute på förbanden

Opinionsbildning

Pliktrådet opinionsbildar kontinuerligt gentemot samhället och olika myndigheter i syfte att informera om de totalförsvarspliktigas tillvaro samt lyfta deras gemensamma angelägenheter.

VI FÖRETRÄDER SVERIGES TOTALFÖRSVARSPLIKTIGA

alice nilsson
ordförande & Presskontakt
070-848 61 84
alice.nilsson@pliktradet.se

Alice gjorde sin värnplikt på Lv 6 i Halmstad som radarbefäl. Hon är ansvarig för områdena representation, kommunikation & media och juridiska rättigheter & skyldigheter

DSC00126
Yasmine Malla
lEDAMOT
070-848 61 29
yasmine.malla@pliktradet.se

Yasmine gjorde sin värnplikt på Gotlands regemente P 18  som eldlednings- plutonsbefäl. Hon är ansvarig för områdena materiell & personlig utrustning, huvudförtroendekonferens, civila meriter och dokumentation & överlämning.

Isak andersson
lEDAMOT
070-848 59 79
isak.andersson@pliktradet.se

Isak gjorde sin värnplikt på Södra skånska regementet P 7  som systemtekniker. Han är ansvarig för områdena arbetsmiljö & säkerhet, information & mönstring, interna aktiviteter och historia.

Annie hugosson
lEDAMOT
070-848 65 91
Annie.hugosson@pliktradet.se

Annie gjorde sin värnplikt på Försvarsmedicincentrum i Göteborg som logistiksoldat. Hon är ansvarig för områdena lokalt medinflytande, kongress, organisationsutveckling och soldathemsförbundet & meningsfull fritid.

Sigge Lagerqvist
Vice ordförande
070-848 59 91
sigge.lagerqvist@pliktradet.se

Sigge gjorde sin värnplikt på Skaraborgs regemente P 4  som radiolänkgruppchef. Han är ansvarig för områdena kompensationer, personärenden, internationella relationer och civilplikt.

Kontakta oss

E-post: info@pliktradet.se

Adress: Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma