Pliktrådet

Företräder Sveriges värnpliktiga och civilpliktiga

Vad vi gör

Representerar Sveriges totalförsvarspliktiga

Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och deras åsikter. Vi för deras talan gentemot samhället och svenska myndigheter, däribland politiken och Försvarsmakten.

Säkrar de totalförsvarspliktigas medinflytande och rättigheter

Vår uppgift är att bidra till ett fungerande medinflytande för den som genomför totalförsvarsplikt. Detta genom att belysa de gånger medinflytandet inte fungerar ute på förbanden.

Opinionsbildar

Vi opinionsbildar kontinuerligt gentemot samhället och olika myndigheter i syfte att informera om de totalförsvarspliktigas tillvaro samt lyfta deras gemensamma angelägenheter.

Kristoffer Loiborg
Sjölund

Kristoffer gjorde sin värnplikt på I 19 i Boden. 

Plikt & mönstring

Internationella relationer

img
Majken Hallbygård

Majken gjorde sin värnplikt på A 8 i Boden. 

Kommunikation & media

Juridiska rättigheter & skyldigheter

Medinflytande

Hampus Gillström

Hampus gjorde sin värnplikt på K 3 i Karlsborg. 

Personärenden

Förbandsbesök

Värnpliktskongressen

Hoa
Sjöholm

Hoa gjorde sin värnplikt på MR M i Falun. 

Arbetsmiljö & säkerhet

Civilplikt

Svenska Soldathemsförbundet

Andreas Ottosson

Andreas gjorde sin värnplikt på P 7 i Revingehed. 

Kompensationer

Representation

Organisationsutveckling

Kontakta oss

E-post: info@pliktradet.se

Adress: Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma

 • Andreas Ottosson, Ordförande, Representationsansvarig: 070-848 6184
 • andreas.ottosson@pliktradet.se

 • Kristoffer Loiborg Sjölund, Vice Ordförande, Plikt & Mönstring: 070-848 61 29
 • kristoffer.loiborg-sjolund@pliktradet.se

 • Majken Hallbygård, Kommunikationsansvarig: 070-848 59 79
 • majken.hallbygard@pliktradet.se

 • Hoa Sjöholm, Arbetsmiljö & Säkerhet: 070-848 65 91
 • hoa.sjoholm@pliktradet.se

 • Hampus Gillström, Personärenden: 070-848 59 91
 • hampus.gillstrom@pliktradet.se

 • Karin Asp, Kanslichef: 076-610 57 99
 • karin.asp@pliktradet.se

 • Vendela Viklund, Kansliadministratör: 073-143 58 84
 • vendela.viklund@pliktradet.se
Stäng meny