Pliktrådet

Ett nytt Pliktråd är valt!

Majken Hallbygård

Majken gjorde sin värnplikt på A 8. 

Hampus Gillström

Hampus gjorde sin värnplikt på K 3. 

Kristoffer Loiborg
Sjölund

Kristoffer gjorde sin värnplikt på I 19. 

Hoa Sjöholm

Hoa gjorde sin värnplikt på MR M i Falun. 

Andreas Ottosson

Andreas gjorde sin värnplikt på P7. 

För de totalförsvarspliktigas medinflytande


Vad vi gör

Representerar Sveriges totalförsvarspliktiga

Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och åsikter. Vi för deras talan gentemot samhället och svenska myndigheter, däribland Försvarsmakten.

Säkrar de totalförsvarspliktigas medinflytande och rättigheter

Vår uppgift är att bidra till ett fungerande medinflytande för den som genomför totalförsvarsplikt.

Opinionsbildar

Vi opinionsbildar kontinuerligt gentemot samhället och myndigheter för att uppmärksamma de totalförsvarspliktigas tillvaro samt lyfta deras gemensamma angelägenheter.

Avgående Pliktråd

Johan gunnarsson

Ordförande - Representation och organisationsutveckling

Johan sitter som Pliktrådets ordförande och är ansvarig för representation, organisationsutveckling, kompensationer samt minnespris.
Johan gick som stridsfartygsmotorman på SSS i Karlskrona.
anton hanny

Vice ordförande - Förbandsverksamhet och Juridiska rättigheter & skyldigheter

Anton sitter som Pliktrådets vice ordförande och är ansvarig för förbandsverksamhet, juridiska rättigheter & skyldigheter, meritvärde samt civilplikt. Anton gjorde sin värnplikt som flygplansmekaniker på F17 i Ronneby.

felicia konstenius

Arbetsmiljö & säkerhet och Medinflytande

Felicia är ansvarig för arbetsmiljö & säkerhet, medinflytande, personärenden och Soldathemsförbundet. Felicia gjorde sin värnplikt som radiolänkgruppchef på Lv6 i Halmstad. 
olof wärmländer

Kommunikationsansvarig - Kommunikation & Media

Olof sitter som Pliktrådets kommunikationsansvarig. Olof gjorde sin värnplikt på Livgardet i Stockholm. 
sven blomberg

Plikt & Mönstring och Internationella Relationer

Sven är ansvarig för plikt & mönstring, internationella relationer och hållbarhet. Sven gjorde sin värnplikt på I19 i Boden som ingenjörsgruppchef.

Kontakta oss

E-post: info@pliktradet.se

Adress: Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma

 • Johan Gunnarsson, Ordförande, Representationsansvarig: 070-848 61 84
 • johan.gunnarsson@pliktradet.se
 • Anton Hanny, Vice Ordförande, Förbandsverksamhet och Juridiska Rättigheter: 070-848 59 91
 • anton.hanny@pliktradet.se
 • Olof Wärmländer, Kommunikationsansvarig: 070-848 61 29
 • olof.warmlander@pliktradet.se
 • Felicia Konstenius, Arbetsmiljö & Säkerhet och Medinflytandeansvarig: 070-848 65 91
 • felicia.konstenius@pliktradet.se
 • Sven Blomberg, Plikt & Mönstring och Internationella Relationer: 070-848 59 79
 • sven.blomberg@pliktradet.se
 • Karin Asp, Kanslichef: 076-610 57 99
 • karin.asp@pliktradet.se
Stäng meny