Pliktrådet

Vi företräder Sveriges värnpliktiga och civilpliktiga

Vad vi gör

Representerar Sveriges totalförsvarspliktiga

Pliktrådet representerar Sveriges totalförsvarspliktiga, deras intressen och deras åsikter. Vi för deras talan gentemot samhället och svenska myndigheter, däribland politiken och Försvarsmakten.

Säkrar de totalförsvarspliktigas medinflytande och rättigheter

Vår uppgift är att bidra till ett fungerande medinflytande för den som genomför totalförsvarsplikt. Detta genom att belysa de gånger medinflytandet inte fungerar ute på förbanden.

Opinionsbildar

Vi opinionsbildar kontinuerligt gentemot samhället och olika myndigheter i syfte att informera om de totalförsvarspliktigas tillvaro samt lyfta deras gemensamma angelägenheter.

alice
nilsson

Alice gjorde sin värnplikt på LV 6 i Halmstad.

DSC00126
Yasmine
Malla

Yasmine gjorde sin värnplikt på P 18 på Gotland. 

Isak
andersson

Isak gjorde sin värnplikt på P  7 i Revingehed. 

Annie
hugosson

Annie gjorde sin värnplikt på FömedC i Göteborg. 

Sigge
Lagerqvist

Sigge gjorde sin värnplikt på P 4 i Skövde. 

Kontakta oss

E-post: info@pliktradet.se

Adress: Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma

 • Alice Nilsson, Ordförande, 070-848 61 84
 • alice.nilsson@pliktradet.se
 • Sigge Lagerqvist, Vice ordförande, 070-848 59 91
 • sigge.lagerqvist@pliktradet.se
 • Yasmine Malla, 070-848 61 29
 • yasmine.malla@pliktradet.se
 • Isak Andersson, 070-848 59 79
 • isak.andersson@pliktradet.se
 • Annie Hugosson, 070-848 65 91
 • annie.hugosson@pliktradet.se
 • Karin Asp, Kanslichef: 076-610 57 99
 • karin.asp@pliktradet.se
 • Vendela Viklund, Kansliadministratör: 073-143 58 84
 • vendela.viklund@pliktradet.se
Stäng meny