FAQ

om att vara ledamot i Pliktrådet

 Var och hur bor man?

          Man bor i Stockholm på Gärdet. Pliktrådet disponerar två lägenheter med tre respektive fyra rum. Ledamöterna har varsitt sovrum och de bo två personer i trean, och tre i fyran. Båda lägenheterna är möblerade och har badrum, kök och balkong. I fastigheten finns gym. Boendet är betalt av Försvarsmakten, som även står för kostnaderna för exempelvis städmateriel.

Hur fungerar hemresor och ledighet?

        Pliktrådet bestämmer gemensamt över sin arbetstid, och de kan således boka in hemresor när de tycker att det passar kopplat till den verksamhet de bedriver. Hemresorna bekostas av Försvarsmakten.

Vad tjänar man?

          Som ledamot i Pliktrådet erhålls du 300 kronor om dagen i dagersättning. Ledamöterna får även få förplägnadsersättning (75 kr/ dagen) eller måltidsersättning (225kr / dagen). Dessutom får de 315 kr månaden i beklädnadsersättning. Alla dessa ersättningar är skattefria. Totalt motsvarar detta ca 14 000 kr i månaden. 

Är man fortfarande värnpliktig om man blir vald till Pliktrådet?

          Blir man vald till Pliktrådet slutför man sin värnplikt i Pliktrådet. Du är alltså värnpliktig till den dagen du skulle ha muckat enligt ditt ursprungliga inskrivningsbeslut. Efter din muck är du inte längre värnpliktig.

 

Påverkas militärbetyget av deltagande i Pliktrådet?

          Nej. ditt militära betyg ska inte påverkas om du blir ledamot i Pliktrådet. Din krigsplacering kan komma att påverkas om du missar examinerande moment som krävs för din befattning. Det finns möjligheter att komplettera sådana moment genom anställning.

Går det att kombinera Pliktrådet med studier eller arbete?

          Att sitta i Pliktrådet är stundtals mycket utmattande, och att arbeta eller studera parallellt med sin tjänst i Pliktrådet är inte att rekommendera.

Vem bestämmer över Pliktrådet?

          Pliktrådet är en fristående organisation som bestämmer över sig själv. Däremot jobbar rådet på uppdrag av kongressen och kan således hållas ansvariga inför kongressen om det inte uppfyller de krav som ålagts dem. Försvarsmakten har ingen bestämmanderätt över Pliktrådet.

Måste man ha erfarenhet av politiskt arbete för att kunna sitta i Pliktrådet?

          Nej. Det kan vara meriterande, men för att få ett fungerande Pliktråd krävs en blandning av olika kompetenser och intressen bland ledamöterna. Det kan vara minst lika meriterande att vara driven och duktig på att röra sig bland och lära känna nya människor, som att ha erfarenhet av politiska organisationer.

Måste man vara med i media om man sitter i Pliktrådet?

          Nej. Blir du vald till pliktrådet blir du en offentlig person, och kommer med stor sannolikhet att få frågor av journalister eller andra intressenter. Det är dock nästan aldrig några problem att låta någon annan i Pliktrådet sköta intervjuer eller medieutspel om du inte känner dig manad.

Kan man fortsätta i Försvarsmakten efteråt?

          Ja. Efter ett år i Pliktrådet kommer du ha sällsynt god kännedom av Försvarsmakten. Ett år i Pliktrådet är en enorm fördel om du vill fortsätta i myndigheten, och är ett vanligt karriärsval för gamla rådisar