Pliktrådet

FAQ

-Om att sitta i Pliktrådet.

 Var och hur bor man?

          Man bor i Stockholm på Gärdet. Pliktrådet disponerar 2 lägenheter med 3 respektive 4 rum. Ni kommer att ha varsitt sovrum och bo två personer i trean, och tre i fyran. Båda lägenheterna är möblerade och har badrum, kök och balkong. I fastigheten finns gym. Boendet är betalt av Försvarsmakten, som även står för kostnaderna för exempelvis städmaterial.

Hur fungerar hemresor och ledighet?

          Pliktrådet bestämmer gemensamt över sin arbetstid, och du kan således boka in hemresor när du tycker att det passar. Till exempel har det avgående Pliktrådet under sitt verksamhetsår tagit två längre perioder av ledighet (under sommaren och julen), och i övrigt rest hem i snitt varannan helg. Dina hemresor är bekostade av Försvarsmakten.

Vad tjänar man?

          Som ledamot i Pliktrådet har du 300 kronor om dagen i dagersättning. Du kommer även få förplägnads (75 kr/ dagen) eller måltidsersättning (225kr / dagen). Dessutom får du 315 kr månaden i beklädnadsersättning. Alla dessa ersättningar är skattefria. Totalt motsvarar detta ca 14 000 kr i månaden, skattefritt. Dessutom är ditt boende och dina resor betalda av Försvarsmakten.

Är man fortfarande värnpliktig om man blir vald till Pliktrådet?

          Blir man vald till Pliktrådet slutför man sin värnplikt i Pliktrådet. Du är alltså värnpliktig till den dagen du skulle ha muckat enligt ditt ursprungliga inskrivningsbeslut. Efter din muck är du inte längre värnpliktig.

Får man sitt muckbidrag?

          Ja. Då du fortfarande är “värnpliktig” till den dagen du skulle ha muckat så kommer ditt muckbetyg dessutom bli aningen större, då du tjänar 300 kr om dagen istället för 146 från och med den dagen du blivit vald till Pliktrådet.

Påverkas mitt militärbetyg?

          Nej. ditt militära betyg ska inte påverkas om du blir invald i Pliktrådet. Din krigsplacering kan komma att påverkas om du missat examinerande moment som krävs för din befattning. Det finns möjligheter att komplettera sådana moment genom anställning.

Hur går avrustning till om man blir vald?

          Du kommer efter värnpliktskongressens avslutande att resa tillbaka till ditt förband och omedelbart att lämna in all din utrustning, för att sedan inställa dig för tjänst vid Pliktrådets kansli på onsdagen veckan efter kongressen.

Får man vara med på muck?

          Ja. Det är inga problem att resa tillbaka till sitt “hemförband” och fira muck med din gamla pluton.

Går det att kombinera Pliktrådet med studier eller arbete?

          Att sitta i Pliktrådet är stundtals mycket utmattande, och att arbeta eller studera parallellt med sin tjänst i Pliktrådet är inte att rekommendera.

Vem bestämmer över Pliktrådet?

          Pliktrådet är en fristående organisation som bestämmer över sig själv. Däremot jobbar rådet på uppdrag av kongressen och kan således hållas ansvariga inför kongressen om det inte uppfyller de krav som ålagts det. Försvarsmakten har ingen bestämmanderätt över Pliktrådet.

Måste man ha erfarenhet av politiskt arbete för att kunna sitta i Pliktrådet?

          Nej. Det kan vara meriterande, men för att få ett fungerande Pliktråd krävs en blandning av olika kompetenser och intressen bland ledamöterna. Det kan vara minst lika meriterande att vara driven och duktig på att röra sig bland och lära känna nya människor, som att ha erfarenhet av politiska organisationer.

Måste man vara med i media om man sitter i Pliktrådet?

          Nej. Blir du vald till pliktrådet blir du en offentlig person, och kommer med stor sannolikhet att få frågor av journalister eller andra intressenter. Det är dock nästan aldrig några problem att låta någon annan i Pliktrådet sköta intervjuer eller medieutspel om du inte känner dig manad.

Kan man fortsätta i Försvarsmakten efteråt?

          Ja. Efter ett år i Pliktrådet kommer du ha sällsynt god kännedom av Försvarsmakten. Ett år i Pliktrådet är en enorm fördel om du vill fortsätta i myndigheten, och är ett vanligt karriärsval för gamla rådisar

Stäng meny