Rapporter

Förbandsbesöksrapporter

Pliktrådet genomför två rutinmässiga förbandsbesök per verksamhetsår. Nedan kan du läsa rapporterna.