Kontakta oss

alice nilsson
ordförande & Presskontakt
070-848 61 84
alice.nilsson@pliktradet.se

Alice gjorde sin värnplikt på Lv 6 i Halmstad som radarbefäl. Hon är ansvarig för områdena representation, kommunikation & media och juridiska rättigheter & skyldigheter

DSC00126
Yasmine Malla
lEDAMOT
070-848 61 29
yasmine.malla@pliktradet.se

Yasmine gjorde sin värnplikt på Gotlands regemente P 18  som eldlednings- plutonsbefäl. Hon är ansvarig för områdena materiell & personlig utrustning, huvudförtroendekonferens, civila meriter och dokumentation & överlämning.

Isak andersson
lEDAMOT
070-848 59 79
isak.andersson@pliktradet.se

Isak gjorde sin värnplikt på Södra skånska regementet P 7  som systemtekniker. Han är ansvarig för områdena arbetsmiljö & säkerhet, information & mönstring, interna aktiviteter och historia.

Annie hugosson
lEDAMOT
070-848 65 91
Annie.hugosson@pliktradet.se

Annie gjorde sin värnplikt på Försvarsmedicincentrum i Göteborg som logistiksoldat. Hon är ansvarig över områdena lokalt medinflytande, kongress, organisationsutveckling och soldathemsförbundet & meningsfull fritid.

Sigge Lagerqvist
Vice ordförande
070-848 59 91
sigge.lagerqvist@pliktradet.se

Sigge gjorde sin värnplikt på Skaraborgs regemente P 4  som radiolänkgruppchef. Han är ansvarig över områdena kompensationer, personärenden, internationella relationer och civilplikt.