Pliktrådet

Kontakta oss

Hampus Gillström

Ledamot

 

Personärenden, Förbandsbesök,

Intern arbetsmiljö samt 

Värnpliktskongress

 

070 – 848 59 91

hampus.gillstrom@pliktradet.se

Hoa Sjöholm

Ledamot

 

Arbetsmiljö & säkerhet, Civilplikt, 

Svenska soldathemsförbundet 

samt Hållbarhet

070 – 848 56 91

hoa.sjoholm@pliktradet.se

Majken Hallbygård

Kommunikationsansvarig

 

Medinflytande, Juridiska rättigheter

& skyldigheter, Civilt meritvärde

 

070-848 59 79

majken.hallbygard@pliktradet.se

Andreas Ottosson

Ordförande

 

Representation, Kompensationer,

Organisationsutveckling

samt Historia

 

070-848 61 84

andreas.ottosson@pliktradet.se

Kristoffer Loiborg Sjölund

Vice ordförande

 

Plikt & Mönstring, Internationella

relationer, Huvudförtroende-

konferens, Statistik & analys

samt Dokumentation &

överlämning

 

070 – 848 61 29

kristoffer.loiborg-

sjolund@pliktradet.se

 

Stäng meny