Pliktrådet

PLIKTRÅDETS STYRDOKUMENT

Idéprogrammet

Idéprogrammet är ett dokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2021, i vilken Sveriges totalförsvarspliktiga formulerat gemensamma krav och ståndpunkter utifrån sina egna erfarenheter under plikten. Som det yttersta ledet i de totalförsvarspliktigas medinflytande är det Pliktrådets demokratiska uppdrag att under sitt verksamhetsår, som pågår till nästa kongress, sträva mot att förverkliga dessa punkter.

Idéprogram för Sveriges totalförsvarspliktiga 2021

verksamhetsplanen

Likt idéprogrammet är Verksamhetsplanen ett dokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2021. Verksamhetsplanen styr och reglerar vad Pliktrådet som väljs på kongressen ska arbeta med fram till nästa kongress. Sveriges värnpliktiga ställer krav på vad Pliktrådet ska genomföra under sin ämbetsperiod och det är nästa kongress som röstar ifall sittande Pliktråd får ansvarsfrihet, och således lyckats uppfylla kraven. 

Verksamhetsplan 2021

Pliktrådets Stadgar

Stäng meny