Pliktrådet

PLIKTRÅDETS

STYRDOKUMENT

Idéprogrammet

Idéprogrammet är de styrdokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2022, i vilken Sveriges totalförsvarspliktiga formulerat gemensamma krav och ståndpunkter utifrån sina egna erfarenheter under plikten. Som det yttersta ledet i de totalförsvarspliktigas medinflytande är det Pliktrådets demokratiska uppdrag att under sitt verksamhetsår, som pågår fram till nästa kongress, sträva mot att förverkliga dessa punkter.

Idéprogram 2022

verksamhetsplanen

Likt idéprogrammet är Verksamhetsplanen ett dokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2022. Verksamhetsplanen styr och reglerar vad Pliktrådet som väljs på kongressen ska arbeta med fram till nästa kongress. Sveriges värnpliktiga ställer krav på vad Pliktrådet ska genomföra under sin ämbetsperiod och det är nästa kongress som röstar ifall sittande Pliktråd får ansvarsfrihet, och således lyckats uppfylla kraven. 

Verksamhetsplan 2022

 

Pliktrådets Stadgar

I stadgarna beskrivs hur totalförsvarspliktigas demokrati ska föras. 

Stadgar 2022

Stäng meny