PLIKTRÅDETS

STYRDOKUMENT

Idéprogrammet

Idéprogrammet är de styrdokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2024, i vilken Sveriges totalförsvarspliktiga formulerat gemensamma krav och ståndpunkter utifrån sina egna erfarenheter under plikten. Som det yttersta ledet i de totalförsvarspliktigas medinflytande är det Pliktrådets demokratiska uppdrag att under sitt verksamhetsår, som pågår fram till nästa kongress, sträva mot att förverkliga dessa punkter.

Idéprogram Verksamhetsåret 2024-2025

verksamhetsplanen

Likt idéprogrammet är Verksamhetsplanen ett dokument som framtogs demokratiskt under Värnpliktskongressen 2024. Verksamhetsplanen styr och reglerar vad Pliktrådet som väljs på kongressen ska arbeta med fram till nästa kongress. Sveriges värnpliktiga ställer krav på vad Pliktrådet ska genomföra under sin ämbetsperiod och det är nästa kongress som röstar ifall sittande Pliktråd får ansvarsfrihet, och således lyckats uppfylla kraven. 

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2024-2025

Pliktrådets Stadgar

I stadgarna beskrivs hur totalförsvarspliktigas demokrati ska föras.

Pliktrådets stadgar