Information & mönstring

Alla som ska genomföra värnplikt mönstrar. Det är därför otroligt viktigt att denna process fungerar och att de värnpliktiga får den information de behöver inför sin värnplikt. 

Befattningsguiden

På Försvarsmaktens hemsida finns något som kallas för befattningsguide. Där beskrivs ett antal befattningsutbildningar kortfattat. Befattningsguidens tänkta syfte är att framtidens värnpliktiga ska få information om den kommande befattningsutbildningen de ska grenomföra. I dagsläget uppfylls dessvärre inte detta syfte.

Befattningarna som guiden beskriver är enbart ett urval av de många befattningar som värnpliktiga idag kan få. Detta leder i många fall till att värnpliktiga inte vet vad de skall göra under sin utbildning förrän de är flera månader in i den. Detta skapar en osäkerhet hos de värnpliktiga som inte kan förbereda sig mentalt på den utbildningen som står framför dem.  

Dessutom är det problematiskt att beskrivningarna i mångt och mycket är otydliga och innehåller minimalt med information. I flera fall stämmer informationen som finns tillgänglig inte överens med verkligheten ute på förbanden. För att förtroendet mellan den pliktade och Försvarsmakten skall upprätthållas är det vitalt för de pliktade att få information om utbildningen och innebörden av den. I de fall där de värnpliktiga får rent ut av falsk information kommer förtroendet vara helt förlorat.

Befattningsguiden används inte bara av värnpliktiga som redan har fått sin befattning utan även av de som inte mönstrat än eller de som allmänt är intresserade av Försvarsmakten. Befattningsguiden är Försvarsmaktens huvudinstrumentet för att nå ut med information om de olika befattningarna. I och med detta är det kritiskt att befattningsguiden förbättras, och det snabbt. 

Isak Andersson, 

områdesansvarig Information & Mönstring

Kontakt:

070 – 848 59 79

isak.andersson@pliktradet.se