Pliktrådet

Plikt & mönstring

Alla som ska genomföra värnplikt mönstrar. Det är därför otroligt viktigt att denna process fungerar och att de värnpliktiga får den information de behöver inför sin värnplikt. 

Befattningsguiden 

På Försvarsmaktens hemsida finns något som kallas för befattningsguide. Där beskrivs ett antal befattningsutbildningar kortfattat. Befattningsguidens tänkta syfte är att framtidens värnpliktiga ska få information om den kommande befattningsutbildningen de ska grenomföra. I dagsläget uppfylls dessvärre inte detta syfte.

Befattningarna som guiden beskriver är enbart ett urval av de många befattningar som värnpliktiga idag kan få. Detta leder i många fall till att värnpliktiga inte vet vad de skall göra under sin utbildning förrän de är flera månader in i den. Detta skapar en osäkerhet hos de värnpliktiga som inte kan förbereda sig mentalt på den utbildningen som står framför dem.  

Dessutom är det problematiskt att beskrivningarna i mångt och mycket är otydliga och innehåller minimalt med information. I flera fall stämmer informationen som finns tillgänglig inte överens med verkligheten ute på förbanden. För att förtroendet mellan den pliktade och Försvarsmakten skall upprätthållas är det vitalt för de pliktade att få information om utbildningen och innebörden av den. I de fall där de värnpliktiga får rent ut av falsk information kommer förtroendet vara helt förlorat. 

Befattningsguiden används inte bara av värnpliktiga som redan har fått sin befattning utan även av de som inte mönstrat än eller de som allmänt är intresserade av Försvarsmakten. Befattningsguiden är Försvarsmaktens huvudinstrumentet för att nå ut med information om de olika befattningarna. I och med detta är det kritiskt att befattningsguiden förbättras, och det snabbt. 

Information om rättigheter och skyldigheter

Som värnpliktig har man en mängd rättigheter och möjligheter under värnplikten. Exempel på detta är rätten till bostadsbidrag och rätten atill samtalsstöd med kurator och psykolog. I dagsläget får de värnpliktige ytterst lite information om sina rättigheter vilket leder till att de inte används, även i de fall där de värnpliktiga är i stort behov av stöd i olika former. Detta måste förändras. 

I nuläget får mönstrande värnpliktiga inte någon information om de att exempelvis ger samtycke till kontinuerliga registerkontroller. De mönstrande är dessutom inte nödvändigtvis inlästa på vad ett sådant godkännande innebär. Det är vitalt för en fungerande värnplikt att de mönstrande får information om vad plikten faktiskt innebär och vad staten har rätt att genomföra med de individer som är pliktade.

Befattningsspecifika utmaningar

Plikt och Prövningsverket är relativt duktiga på att uppmärksamma tidigare skador och saker som kan hindra de värnpliktiga i utbildningen. Dock finns ett stort behov av att uppdatera kravprofilerna för vissa specifika befattningar. 

Ett av de absolut tydligaste exemplen är avsaknaden av hästallergitest för den beridna högvakten, där flertalet värnpliktiga måste avbryta sin utbildning då det under utbildningen upptäcks att de är allergiska. Ett annat exempel är att värnpliktiga med plattfot kan placeras som jägare, vilket i en del av fallen leder till att personen i fråga får allvarliga eller långvariga skador. 

 

Kristoffer Loiborg Sjölund, 

områdesansvarig Plikt & Mönstring

Kontakt:

070 – 848 61 29 

kristoffer.loiborg-sjolund@pliktradet.se

Stäng meny