Materiel & Personlig utrustning

Materielprocessen är komplex och det råder kvantitativ brist på persedlar inom hela organisationen och detta påverkar de värnpliktigas fysiska stridsvärde negativt.  Markstridsuniform (MSU24) är ett nyligen framtaget uniformssystem som kommer att vara gemensamt för Norge, Danmark och Sveriges respektive försvarsmakt. Däremot har inte hand, – fot, -och huvudbeklädnad inkluderats i systemet. Handskar och kängor är persedlar som idag brister men måste fungera då de bärs dagligen. Det behöver alltid finnas för tjänsten lämpad och individen anpassad utrustning.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Utrustning för alla

I dagsläget tvingas värnpliktiga bära utrustning av helt fel proportioner jämfört med kroppsuppbyggnaden. Uniformsystemet är anpassat efter en 180 cm lång man på 85 kg, vilket endast motsvarar en bråkdel av de pliktade idag. Försvarsmakten menar att de är en ”arbetsplats för alla” och det har lagts mycket resurser på att rekrytera flera kvinnor genom åren. Mot den bakgrunden är det ohållbart att vitala persedlar likt hjälmen, kroppskyddet och kängorna orsakar skador som exempelvis skavsår, köttsår och överbelastningsskador till följd av att de är oergonomiska. Dessutom utgör det en säkerhetsrisk när exemeplvis hjälmen halkar ner framför ögonen på individen vid skarpskjutning, eller kroppsskyddet hämmar rörelseförmågan till den grad att individen inte kan genomföra tänkt verksamhet och därmed inte kan ta till sig utbildningen som planerat. Att arbetsmiljön är så pass bristfällig att utbildningskvaliteten och säkerheten sänks är ohållbart för ett starkare försvar och god arbetsplats, därför är just Materiel & Personlig utrustning ett av Pliktrådets priorierade projekt.

Yasmine Malla, 

områdesansvarig Materiel & personlig utrustning.

Kontakt: 

070-848 61 29 

yasmine.malla@pliktradet.se