Angående NATO

Sverige har ansökt om ett medlemsskap i NATO och detta kan komma att påverka de värnpliktiga. Pliktrådet betonar därför vikten av att inte glömma bort de värnpliktiga i detta skede. Därför kräver Pliktrådet följande:

– att man säkerställer att utbildningen inte blir bristande för de värnpliktiga

– att Försvarsmaktens värdegrund upprätthålls

– att i de fall förändringar sker i utbildningen, ska de värnpliktigas rättigheter bevaras